سیاست های شهری

کد شناسه :9145
سیاست های شهری
موجود نیست

سياست هاي شهري : رويكردي انتقادي تأليف : آلن كاكرين ترجمه : عارف اقوامي مقدم - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : سياست شهري چيست 2 : كشف ريشه ها : نژاد ، بي نظمي و فقر 3 : مديريت گرايي و شهر 4 : معناهاي جامعه محلي 5 : مديريت مكان هاي ناامن 6 : رقابتمندي ، بازار و كارآفريني گرايي شهري 7 : پذيرش چرخش فرهنگي 8 : نئوليبراليسم و جهاني سازي سياست هاي شهري 9 : تغيير شكل نظام رفاه ، تحول در انگاره سياست هاي شهري - سياست هاي شهري : رويكردي انتقادي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر