درآمدي بر نظريه هاي برنامه ريزي با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري

کد شناسه :9158
درآمدي بر نظريه هاي برنامه ريزي با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري

درآمدي بر نظريه هاي برنامه ريزي با تأكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري نوشته زهره عبدي دانشپور- شهرسازي - 1 : پيش درآمد و تشريح ساختار كتاب 2 : دورنماي شناخت شناسانه برنامه ريزي 3 : مرور تعريف ها و گونه بندي هاي رايج نظريه برنامه ريزي 4 : معرفي گونه بندي سه گانه نظريه هاي برنامه ريزي با تأكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري - درآمدي برنظريه هاي برنامه ريزي با تأكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر