درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تاکید ویژه بر برنامه ریزی شهری

کد شناسه :9158
درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تاکید ویژه بر برنامه ریزی شهری

درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تأکید ویژه بر برنامه ریزی شهری نوشته زهره عبدی دانشپور- شهرسازی - 1 : پیش درآمد و تشریح ساختار کتاب 2 : دورنمای شناخت شناسانه برنامه ریزی 3 : مرور تعریف ها و گونه بندی های رایج نظریه برنامه ریزی 4 : معرفی گونه بندی سه گانه نظریه های برنامه ریزی با تأکید ویژه بر برنامه ریزی شهری - درآمدی برنظریه های برنامه ریزی با تأکید ویژه بر برنامه ریزی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر