درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تاکید ویژه بر برنامه ریزی شهری

کد شناسه :9158
درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تاکید ویژه بر برنامه ریزی شهری

درآمدي بر نظريه هاي برنامه ريزي با تأكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري نوشته زهره عبدي دانشپور- شهرسازي - 1 : پيش درآمد و تشريح ساختار كتاب 2 : دورنماي شناخت شناسانه برنامه ريزي 3 : مرور تعريف ها و گونه بندي هاي رايج نظريه برنامه ريزي 4 : معرفي گونه بندي سه گانه نظريه هاي برنامه ريزي با تأكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري - درآمدي برنظريه هاي برنامه ريزي با تأكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر