مقدمه ای بر اکولوژی رفتار

کد شناسه :9171
مقدمه ای بر اکولوژی رفتار

مقدمه ای بر اکولوژی رفتار تألیف : ج آر کربز ، ان بی دیویس ترجمه عبدالحسین وهابزاده - جغرافیا - کتاب پرهام - 1 : انتخاب طبیعی ، بوم شناسی و رفتار 2 : آزمون فرضیات در بوم شناسی رفتار 3 : فرد و تصمیمات اقتصادی 4 : صیاد در مقابل صید : مسابقه تسلیحاتی تکاملی 5 : رقابت بر سر منابع 6 : زندگی گروهی 7 : جنگ و زورآزمایی 8 : تضاد جنسی و انتخاب جنسی 9 : مواظبت والدینی و سیستم جفتگیری 10 : استراتژیهای آلترناتیو11 : پیرامون خودخواهی و فداکاری 12 : همکاری و کمک در پرندگان ، پستانداران و ماهیها 13 : همکاری و فداکاری در حشرات اجتماعی 14 : طراحی سیگنالها : بوم شناسی و تکامل 15 : اکولوژی رفتار انسان - مقدمه ای بر اکولوژی رفتار - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر