زیستن در محیط زیست

کد شناسه :9251
زیستن در محیط زیست

زيستن در محيط زيست تأليف : جي تي ميلر ترجمه : مجيد مخدوم - جغرافيا - كتاب پرهام - 1 : جمعيت ، منابع و آلودگي 2 : اثر انسان بر زمين 3 : قانون حفظ ماده ، قانون اول انرژي ، قانون دوم انرژي ، قوانين ماده و انرژي و بحرانهاي محيط زيست 4 : بوم چيست ؟ ساختمان اكوسيستم ، عوامل محدود كننده در اكوسيستم ها 5 : كاركرد اكوسيستم ، چگونه اكوسيستم كار مي كند 6 : تعييرات در اكوسيستم ها ، در اكوسيستم ها چه مي تواند رخ دهد 7 : پويايي جمعيت انساني 8 : كنترل جمعيت انسان 9 : منابع غذايي و گرسنگي جهاني 10 : كان كني سطحي ، مصبها و حيات وحش - زيستن در محيط زيست - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر