بعد پنهان

کد شناسه :9262
بعد پنهان

بعد پنهان تأليف ك ادوارد تي هال ترجمه منوچهر طبيبيان - معماري - كتاب پرهام - 1 : فرهنگ به عنوان پديده ارتباطي 2 : تنظيم فاصله در حيوانات 3 : تراكم و رفتار اجتماعي در حيوانات 4 : درك فضا : گيرنده هاي فاصله ، چشم ها ، گوش ها و بيني 5 : درك فضا : گيرنده هاي بي واسطه پوست و ماهيچه ها 6 : فضاي ديداري 7 : هنر به عنوان كليد ادراك انسان 8 : زبان فضا 9 : انسان شناسي فضا : مدل سازماندهي 10 : فواصل در انسان 11 : همجواري ها در يك زمينه چند فرهنگي : آلماني ،انگليسي و فرانسوي 12 : مدل هاي همجواري در يك زمينه چند فرهنگي : ژاپن و جهان عرب 13 : شهرها و فرهنگ 14 : همجواري ها و آينده بشر - بعد پنهان - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر