بعد پنهان

کد شناسه :9262
بعد پنهان

بعد پنهان تألیف ک ادوارد تی هال ترجمه منوچهر طبیبیان - معماری - کتاب پرهام - 1 : فرهنگ به عنوان پدیده ارتباطی 2 : تنظیم فاصله در حیوانات 3 : تراکم و رفتار اجتماعی در حیوانات 4 : درک فضا : گیرنده های فاصله ، چشم ها ، گوش ها و بینی 5 : درک فضا : گیرنده های بی واسطه پوست و ماهیچه ها 6 : فضای دیداری 7 : هنر به عنوان کلید ادراک انسان 8 : زبان فضا 9 : انسان شناسی فضا : مدل سازماندهی 10 : فواصل در انسان 11 : همجواری ها در یک زمینه چند فرهنگی : آلمانی ،انگلیسی و فرانسوی 12 : مدل های همجواری در یک زمینه چند فرهنگی : ژاپن و جهان عرب 13 : شهرها و فرهنگ 14 : همجواری ها و آینده بشر - بعد پنهان - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر