مدیریت زیست محیطی ج2

کد شناسه :9268
مدیریت زیست محیطی ج2

مدیریت زیست محیطی جلد دوم از استانداردهای برنامه ریزی و طراحی شهری انجمن شهرسازی امریکا ترجمه : ماه فرید منصوریان ، نیلوفر نامدار قشقایی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مروری بر مدیریت زیست محیطی 2 : هوا 3 : آب 4 : زمین 5 : مخاطرات - مدیریت زیست محیطی جلد دوم از استانداردهای برنامه ریزی و طراحی شهری انجمن شهرسازی امریکا - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر