تاريخ فرهنگ ايران1و2 از آغاز تا پايان عصر پهلوي

کد شناسه :9308
تاريخ فرهنگ ايران1و2 از آغاز تا پايان عصر پهلوي

تاريخ فرهنگ ايران 1 و 2 ، از آغاز تا پايان عصر پهلوي تأليف : جمال انصاري - باستان شناسي - كتاب پرهام - فصل اول : اهداف آموزشي - رفتاري ، تعريف تمدن و فرهنگ ، علم باستان شناسي - تاريخ و روش هاي مطالعه و ارتباط : بخش ا : تعريف علم باستان شناسي 2 : تعريف علم تاريخ 3 : ارتباط علم تاريخ با علم باستان شناسي 4 : روش مطالعه و چگونگي بررسي و شناسايي آثار ( پيدايش - شناسايي ) 5 : نگاهي كلي به مناطق باستان شناسي ايران فصل دوم : اهداف آموزشي - رفتاري ، پيدايش خط و كتابت و دوران هاي پيش از تاريخ ايران ، پيدايش خط و كتابت ، دوران هاي پيش از تاريخ ايران ، فصل سوم : اهداف آموزشي - رفتاري ، قبل از اسلام ، آريايي هاي ايران 1 : مادها و هخامنشيان 2 : سلوكيان و اشكانيان 3 : ساسانيان فصل چهارم : اهداف آموزشي - رفتاري ، سلسله هاي تاريخي ايران از ظهور اسلام تا دوران معاصر 1 : ايران از قرن اول هجري تا پايان حكومت طاهريان و صفاريان 2 : حكومت سامانيان و غزنويان 3 : سلجوقيان و خوارزمشاهيان 4 : حكومت ايلخانان و تيموريان 5 : حكومت صفويان فصل پنجم : اهداف آموزشي - رفتاري ، ايران در دوران معاصر : 1 : از قاجاريه تا سال 1299 ه ش 2 : انقراض سلسله قاجاريه و آغاز سلسله پهلوي - تاريخ فرهنگ ايران 1و 2 ، از آغاز تا پايان عصر پهلوي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر