آزمایشگاه مکانیک خاک چ6

کد شناسه :9342
آزمایشگاه مکانیک خاک چ6

آزمایشگاه مکانیک خاک تألیف و ترجمه : محمدحسن بازیار ، حسین صالح زاده - عمران - کتاب پرهام - 1 : آزمایشهای آزمایشگاهی و تهیه گزارش 2 : تعیین درصد رطوبت خاک 3 : توده ویژه ( چگالی ) فصل 4 : آزمایش دانه بندی - روش الک 5 : دانه بندی خاک به روش هیدرومتری 6 : آزمایش حد خمیری 7 : آزمایش حد خمیری 8 : آزمایش حد انقباض 9 : آزمایش نفوذپذیری با هد( انرژی) ثابت 10 : آزمایش نفوذپذیری با هد (انرژی ) متغیر (افتان ) فصل 11 : آزمایش تراکم استاندارد پروکتور 12 : آزمایش تراکم اصلاح شده پروکتور 13 : تعیین وزن مخصوص صحرایی خاک به کمک مخروط ماسه 14 : آزمایش برش مستقیم بر روی ماسه 15 : آزمایش فشاری ساده (تک محوری - محصور نشده ) فصل 16 : آزمایش تحکیم 17 : آزمایش های سه محوری ( بر روس رس ) فصل 18 : آزمایش دانسیته نسبی خاکهای دانه ای 19 : آزمایش درصد ( ارزش ) ماسه 20 : آزمایش تعیین نسبت (ضریب ) باربری کالیفرنیا - آزمایشگاه مکانیک خاک - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر