جستاری در شهرسازی و معماری زندیه

کد شناسه :9367
جستاری در شهرسازی و معماری زندیه

جستاری در شهرسازی و معماری زندیه تألیف : طاهره (سها ) نصر - معماری - کتاب پرهام - 1 : آغاز کار و حکومت کریم خان 2 : انگیزه های گزینش شیراز به پایتختی 3 : نگاهی به تحولات شهرسازی شیراز در دوره زندیه 4 : نگاهی به تحولات معماری در دوره زندیه 5 : هنر در عصر زندیه 6 : پایان کار سلسله زندیه 7 : زندیه از دید تاریخ نویسان و سفرنامه ها - جستاری در شهرسازی و معماری زندیه - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر