جامعه شناسی شهر

کد شناسه :9380
جامعه شناسی شهر

جامعه شناسي شهر تأليف : فريده ممتاز - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : تاريخ پيدايش شهر 2 : شهر قبل از انقلاب صنعتي 3 :شهري شدن در آغاز انقلاب صنعتي 4 : شهري شدن بعد از انقلاب صنعتي و مشكلات ناشي از آن 5 : شهرهاي صنعتي 6 : شهر در كشورهاي توسعه نيافته 7 : شهرنشيني در ايران 8 : نظريه هاي جامعه شناسي شهري 9 : برنامه ريزي شهري - جامعه شناسي شهر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر