سایه های قدرت

کد شناسه :9450
سایه های قدرت

سايه هاي قدرت :حكايت دورانديشي در برنامه ريزي كاربري اراضي تأليف : جين هيلير ترجمه : كمال پولادي - شهرسازي - كتاب پرهام - بخش نخست : به درون سايه ها فصل 1 : سايه هاي قدرت : حكايت دورانديشي در برنامه ريزي كاربري اراضي بخش دوم : گفت و گوي خيالي : گفت و گو با هابرماس و فوكو فصل 2 : گفت و گويي با يورگن هابرماس فصل 3 : گفت و گو با ميشل فوكو فصل 4 : سرهم سوار كردن همه اينها : پايه هايي براي چارچوب نظري جديد بخش سوم : كاري از نوع سايه روشن : تيرگي ها و روشني هاي برنامه ريزي فصل 5 : جادوي سايه فصل 6 : تاريك - روشن در محور شمال شرقي فصل 7 : سفوماتو در جنگل بخش چهارم : مذاكرات از نوع سايه فصل 8 سايه تجربه : عادت واره فصل 9 : مذاكره كردن درباره شكاف 10 : برنامه ريزان : مبارز يا حربامسلك بخش پنجم : خروج از سايه ها فصل 11 : فعاليت مشاركتي با سايه ها فصل 12 : يخ لغزان : فراسوي اجماع بخش ششم : بازي سايه ها فصل 13 : حوادث فرارس ،سايه هايشان را جلوتر از خود مي اندازند - سايه هاي قدرت: حكايت دورانديشي در برنامه ريزي كاربري اراضي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر