سایه های قدرت

کد شناسه :9450
سایه های قدرت

سایه های قدرت :حکایت دوراندیشی در برنامه ریزی کاربری اراضی تألیف : جین هیلیر ترجمه : کمال پولادی - شهرسازی - کتاب پرهام - بخش نخست : به درون سایه ها فصل 1 : سایه های قدرت : حکایت دوراندیشی در برنامه ریزی کاربری اراضی بخش دوم : گفت و گوی خیالی : گفت و گو با هابرماس و فوکو فصل 2 : گفت و گویی با یورگن هابرماس فصل 3 : گفت و گو با میشل فوکو فصل 4 : سرهم سوار کردن همه اینها : پایه هایی برای چارچوب نظری جدید بخش سوم : کاری از نوع سایه روشن : تیرگی ها و روشنی های برنامه ریزی فصل 5 : جادوی سایه فصل 6 : تاریک - روشن در محور شمال شرقی فصل 7 : سفوماتو در جنگل بخش چهارم : مذاکرات از نوع سایه فصل 8 سایه تجربه : عادت واره فصل 9 : مذاکره کردن درباره شکاف 10 : برنامه ریزان : مبارز یا حربامسلک بخش پنجم : خروج از سایه ها فصل 11 : فعالیت مشارکتی با سایه ها فصل 12 : یخ لغزان : فراسوی اجماع بخش ششم : بازی سایه ها فصل 13 : حوادث فرارس ،سایه هایشان را جلوتر از خود می اندازند - سایه های قدرت: حکایت دوراندیشی در برنامه ریزی کاربری اراضی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر