راهنماي نرم افزار تحليل غير خطي و ارزيابي عملكرد سازه هاي سه بعدي perform 3d

کد شناسه :9456
راهنماي نرم افزار تحليل غير خطي و ارزيابي عملكرد سازه هاي سه بعدي perform 3d

راهنماي تحليل غيرخطي و ارزيابي عملكرد سه بعدي perform 3d تأليف و ترجمه : حامد اسمعيلي ، علي خيرالدين ، محمد بزاز - عمران - كتاب پرهام - بخش 1: راهنماي استفاده از perform 3d فصل بخش 2 : مؤلفه ها و المان هاي perform 3d بخش 3 : مثال هاي كاربردي - راهنماي تحليل غيرخطي و ارزيابي عملكرد سه بعدي perform 3d كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر