راهنمای نرم افزار تحلیل غیر خطی و ارزیابی عملکرد سازه های سه بعدی perform 3d

کد شناسه :9456
راهنمای نرم افزار تحلیل غیر خطی و ارزیابی عملکرد سازه های سه بعدی perform 3d

راهنمای تحلیل غیرخطی و ارزیابی عملکرد سه بعدی perform 3d تألیف و ترجمه : حامد اسمعیلی ، علی خیرالدین ، محمد بزاز - عمران - کتاب پرهام - بخش 1: راهنمای استفاده از perform 3d فصل بخش 2 : مؤلفه ها و المان های perform 3d بخش 3 : مثال های کاربردی - راهنمای تحلیل غیرخطی و ارزیابی عملکرد سه بعدی perform 3d کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر