مناطق ، راهبردهاي فضايي و توسعه ي پايدار

کد شناسه :9459
مناطق ، راهبردهاي فضايي و توسعه ي پايدار

مناطق ، راهبردهاي فضايي و توسعه ي پايدار تأليف : گراهام هافتون ، ديويد كانسل ترجمه : عارف اقوامي مقدم - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : ظهور مجدد منطقه در برنامه ريزي فضايي 2 : حاكميت ، نهادها و برنامه ريزي منطقه اي 3 : برنامه ريزي فضايي و توسعه پايدار4 : كيفيت زيست محيطي و منابع طبيعي : از حفاظت گرايي زيست محيطي به سوي رويكرد توسعه پايدار يكپارچه 5 : يافتن پهنه هاي جديد براي احداث مسكن 6 : به سوي نوزايي شهري 7 : توسعه اقتصاد منطقه اي ، برنامه ريزي منطقه اي و توسعه ي پايدار : ناهمگرايي ها و همگرايي ها در رويكرد 8 : نگاه به آينده : مناطق ، راهبردهاي فضايي و توسعه پايدار - مناطق ، راهبردهاي فضايي و توسعه پايدار - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر