مدلهای کاربردی در تحلیل مسایل شهری و منطقه ای

کد شناسه :9495
مدلهای کاربردی در تحلیل مسایل شهری و منطقه ای

مدلهای کاربردی در تحلیل مسایل شهری و منطقه ای تألیف : نربرت اپنهایم ترجمه : منوچهر طبیبیان - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : مدلهای جمعیتی 3 : فعالیت اقتصادی و تحلیل اشتغال 4 : مدل های کاربری زمین و تقاضای سفر 5 : مدلهای برنامه نویسی 6 : سازگارسازی مدل 7 : مدل رگرسیون خطی - مدل های کاربردی در تحلیل مسایل شهری و منطقه ای - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر