دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله ج1

کد شناسه :9708
دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله ج1

ديناميك سازه ها و تعيين نيروهاي زلزله ( تئوري و كاربرد در مهندسي زلزله ) جلد اول تأليف : آنيل چوپرا ترجمه : شاپور طاحوني - عمران - قسمت اول :سيستم هاي يك درجه آزادي 1 : معادلات حركت ،بيان مسئله و روشهاي حل 2 : ارتعاش آزاد 3 : پاسخ سازه يك درجه آزادي به تحريك هارمونيك و تناوبي 4 : پاسخ به تحريك هاي دلخواه ،پله اي و ضربه اي 5 : روش هاي عددي براي تحليل ديناميكي 6 : پاسخ سيستم هاي خطي در برابر زلزله 7 : پاسخ لرزه اي سيستم هاي غيرخطي 8 : سيستم هاي يك درجه آزادي كلي قسمت دوم : سيستم هاي چنددرجه آزادي 9 : سيستم هاي چنددرجه آزادي 10 : ارتعاش آزاد - ديناميك سازه ها و تعيين نيروهاي زلزله (تئوري و كاربرد در مهندسي زلزله )جلد اول - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر