از ایران - بازارهای ایرانی 11

کد شناسه :9775
از ایران - بازارهای ایرانی 11

بازارهاي ايراني از ايران چه مي دانم ؟ تأليف : حسين سلطان زاده - باستان شناسي - كتاب پرهام - 1 : برخي از جنبه هاي تاريخي و اجتماعي 2 : برخي از ويژگي هاي كاركردي 3 : برخي از خصوصيات شهري بازار 4 : عناصر و فضاهاي بازار 5 : برخي از ويژگي هاي معماري بازار - بازارهاي ايرانياز ايران چه مي دانم ؟ - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر