از ایران - بازارهای ایرانی 11

کد شناسه :9775
از ایران - بازارهای ایرانی 11

بازارهای ایرانی از ایران چه می دانم ؟ تألیف : حسین سلطان زاده - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : برخی از جنبه های تاریخی و اجتماعی 2 : برخی از ویژگی های کارکردی 3 : برخی از خصوصیات شهری بازار 4 : عناصر و فضاهای بازار 5 : برخی از ویژگی های معماری بازار - بازارهای ایرانیاز ایران چه می دانم ؟ - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر