آفرینش مرکز شهری سرزنده

کد شناسه :9788
آفرینش مرکز شهری سرزنده

آفرینش مرکز شهری سرزنده اصول طراحی شهری و بازآفرینی سای پامیر مصطفی بهزادفر امیر شکیبا منش شهرسازی - کتاب پرهام - چشم انداز تاریخی اصول بازآفرینی اجزا عناصر بازار اهمیت مکان اصول طراحی مکان (مرکز شهر ) فضاهای همگانی قلمرو پیاده حرکت سواره حمل و نقل همگانی تسهیلات پارکینگ ضوابط راهنمای هدابت و کنترل توسعه (ساخت و ساز ) خطوط راهنماهای تهیه برنامه (برنامه سازی ) فرآیند چشم اندازسازی طرح توسعه اجرای طرح (برنامه ) آفرینش مرکز شهری سرزنده اصول طراحی شهری و بازآفرینی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر