آفرینش مرکز شهری سرزنده

کد شناسه :9788
آفرینش مرکز شهری سرزنده

آفرينش مركز شهري سرزنده اصول طراحي شهري و بازآفريني ساي پامير مصطفي بهزادفر امير شكيبا منش شهرسازي - كتاب پرهام - چشم انداز تاريخي اصول بازآفريني اجزا عناصر بازار اهميت مكان اصول طراحي مكان (مركز شهر ) فضاهاي همگاني قلمرو پياده حركت سواره حمل و نقل همگاني تسهيلات پاركينگ ضوابط راهنماي هدابت و كنترل توسعه (ساخت و ساز ) خطوط راهنماهاي تهيه برنامه (برنامه سازي ) فرآيند چشم اندازسازي طرح توسعه اجراي طرح (برنامه ) آفرينش مركز شهري سرزنده اصول طراحي شهري و بازآفريني - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر