فرم و کالبد در معماری منظر

کد شناسه :9813
فرم و کالبد در معماری منظر

فرم و كالبد در معماري منظر : يك مقدمه ديداري تأليف : كاترين دي ترجمه : حشمت الله عبدالوهابي - معماري منظر - كتاب پرهام - 1 : كالبد منظر 2 : مدل هاي طراحي و كيفيات فضايي 3 : طراحي يكپارچه فضاها 4 : فضاها 5 : فرم فضاها 6 : محصور كردن فضاها 7 : فضاها و لبه ها 8 : مقياس فضاها 9 : تناسبات فضاها 10 : ارتباطات فضايي 11 : فضاهاي توپوگرافي 12 : فضاهاي گياهي 13 : فضاهاي ساختاري 14 : فضاهاي آبي 15 : مسيرها 16 : تجربه و استفاده مردم از مسيرها 17 : گذرهاي بومي 18 : سيستم ها و سلسله مراتب مسير 19 : شبكه ها ، گره ها و كانون ها 20 : لبه ها 21 : كانون ها 22 : آستانه ها 23 : جزئيات - فرم و كالبد در معماري منظر : يك مقدمه ديداري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر