فرم و کالبد در معماری منظر

کد شناسه :9813
فرم و کالبد در معماری منظر

فرم و کالبد در معماری منظر : یک مقدمه دیداری تألیف : کاترین دی ترجمه : حشمت الله عبدالوهابی - معماری منظر - کتاب پرهام - 1 : کالبد منظر 2 : مدل های طراحی و کیفیات فضایی 3 : طراحی یکپارچه فضاها 4 : فضاها 5 : فرم فضاها 6 : محصور کردن فضاها 7 : فضاها و لبه ها 8 : مقیاس فضاها 9 : تناسبات فضاها 10 : ارتباطات فضایی 11 : فضاهای توپوگرافی 12 : فضاهای گیاهی 13 : فضاهای ساختاری 14 : فضاهای آبی 15 : مسیرها 16 : تجربه و استفاده مردم از مسیرها 17 : گذرهای بومی 18 : سیستم ها و سلسله مراتب مسیر 19 : شبکه ها ، گره ها و کانون ها 20 : لبه ها 21 : کانون ها 22 : آستانه ها 23 : جزئیات - فرم و کالبد در معماری منظر : یک مقدمه دیداری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر