آخرین جنبش های هنری قرن بیستم 2جهانی شدن و هنر جدید

کد شناسه :9826
آخرین جنبش های هنری قرن بیستم 2جهانی شدن و هنر جدید

مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم جهانی شدن و هنر جدید تألیف : ادوارد لوسی اسمیت ترجمه : علیرضا سمیع آذر - هنر - کتاب پرهام - 1 : جهانی شدن 2 : ظهور ویدئو 3 : رسانه عکاسی 4 : گرایش های بعد از پاپ : بلوز 5 : نئوکلاسیسیسم - مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم جهانی شدن و هنر جدید - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر