پژوهشی پیرامون طرح های تفصیلی شهری

کد شناسه :9845
پژوهشی پیرامون طرح های تفصیلی شهری

پژوهشی پیرامون تحقق طرح های تفصیلی شهری با تأکید بر کاربری های آموزشی و بهداشتی - درمانی تألیف : محمدرحیم رهنما - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفهوم برنامه ریزی و تحولات آن 2 : تئوری ها و تجربیات برنامه ریزی کاربری اراضی در جهان 3 : سابقه کاربری اراضی شهری و ارزیابی آن در ایران 4 : سابقه کاربری اراضی شهری و ارزیابی آن در کلانشهر مشهد 5 : جمع بندی و پیشنهادات در راستای برنامه ریزی بهینه کاربری اراضی - پژوهشی پیرامون تحقق طرح های تفصیلی شهری با تأکید بر کاربری های آموزشی و بهداشتی - درمانی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر