اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام نشریه 718

کد شناسه :9897
اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام نشریه 718

کتاب اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام ، هشام مرتضی ، ابوالفضل مشکینی ، کیومرث حبیبی ، معماری ، کتاب پرهام ، سنت و قوانین اسلام ، ساختار اجتماعی در صدر اسلام ، ساختار فیزیکی محیط در صدر اسلام ، اسلام و نوگرایی ، کتاب اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام ، هشام مرتضی ، ابوالفضل مشکینی ، کیومرث حبیبی ، نشر مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر