برنامه ريزي شهر اكولوژيك

کد شناسه :9969
برنامه ريزي شهر اكولوژيك
موجود نیست

برنامه ريزي شهر اكولوژيك سياست ها تجارب و طراحي تاليف : تاي چي ونگ - بليندا يوئن ترجمه : محمدرحيم رهنما و الهه كريمي - شهرسازي - كتاب پرهام - مقدمه :درآمدي بر درك شكل گيري و تكامل توسعه شهر اكولوژيك بخش 1 :برنامه ريزي راهبردي در سطح كلان : سياست ها و اصول بخش دوم : اجرا و تجربه بخش سوم : برنامه ريز خرد محلي : طراحي و روشها - برنامه ريزي شهر اكولوژيك سياست ها تجارب و طراحي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر