کاربرد مطالعات محیطی

کد شناسه :5159
کاربرد مطالعات محیطی

کاربرد مطالعات محیطی در طرح های توسعه شهری و منطقه ای تألیف : رضا احمدیان ، سمیه پاک وجدان ، کورش کمالی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تعاریف ، مفاهیم و مبانی انجام مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی 2 : مطالعات خاکشناسی و کاربری اراضی 3 : اصول توپوگرافی و نحوه نقشه خوانی آن 4 : تعریف علم زمین شناسی 5 : نحوه مطالعه نقشه های زمین شناسی و نحوه کاربرد آن 6 : ژئومورفولوژی 7 : مخاطرات محیطی - کاربرد مطالعات محیطی در طرح های توسعه شهری و منطقه ای - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر