برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران

کد شناسه :10203
برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران

برنامه ریزی روستایی با تأکید بر ایران تألیف : سید حسن مطیعی لنگرودی - جغرافیا - کتاب پرهام - 1 : تعاریف و اهمیت برنامه ریزی روستایی 2 : روستا و روستانشینی در ایران 3 : تاریخچه برنامه ریزی روستایی 4 : دیدگاهها و نظریه های توسعه روستایی 5 : روشهای برنامه ریزی برای توسعه فیزیکی روستا 6 : روشهای تعیین مراکز خدمات روستایی 7 : برنامه ریزی صنایع روستایی 8 : مدیریت جدید برای نوسازی روستایی ( تجربه اروپایی و شمال آمریکا ) - برنامه ریزی روستایی با تأکید بر ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر