روند تخریب اراضی در استرالیا

کد شناسه :9793
روند تخریب اراضی در استرالیا

روند تخريب اراضي در استراليا تأليف : بوقتون - تانيش ترجمه : محمد جعفري ، رضا خليل ارجمندي ، محمد طهورث - جغرافيا - كتاب پرهام - 1 : مقدمه تخريب اراضي در استراليا 2 : شرايط محيطي استراليا 3 : خاك ها 4 : پوشش گياهي 5 : تغييرات محيطي در استراليا 6 : فرسايش آبي 7 : فرسايش بادي 8 : شوري 9 : تخريب ساختمان خاك 10 : تغيير اكوسيستم و تخريب اراضي 11 : سياست هايي براي يك آينده پايدار - روند تخريب اراضي در استراليا - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر