جغرافیا و شهرشناسی

کد شناسه :10230
جغرافیا و شهرشناسی

جغرافيا و شهرشناسي تأليف : يداله فريد -شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : تعاريف و ديدگاه ها 2 : بررسي شهر در محدوده طبيعي و ناحيه اي 3 : طرح و نقشه و ساختار شهري 4 : بافت اكولوژيكي شهر 5 : توسعه و واژه شناسي ارگانيسم شهري 6 : جمعيت شهري 7 : نقش و كار شهري 8 : متابوليسم شهري 9 : سيماي زندگي اجتماعي در شهر 10 : حد متناسب شهري و تراكم آن 11 : شهر و ناحيه 12 : طبقه بندي شهرها بر حسب سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي - جغرافيا و شهرشناسي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر