نقشه خوانی - جعفری

کد شناسه :2951
نقشه خوانی  - جعفری

نقشه خوانی تألیف و ترجمه : عباس جعفری - جغرافیا - کتاب پرهام - 1 : مقدمات نقشه خوانی 2 : اطلاعات حاشیه ای و علائم راهنمان 3 : شبکه بندی قائم الزاویه 4 : مقیاس و فاصله 5 : جهت ها و امتدادها 6 : پستیها و بلندیها 7 : رونگاشت 8 : عکسهای هوائی 9 : تهیه کروکی ( گرده برداری ) - نقشه خوانی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر