روشهای تحلیل ج 5

کد شناسه :10238
روشهای تحلیل ج 5

روش های تحلیل جلد پنجم از استانداردهای برنامه ریزی و طراحی شهری انجمن شهرسازی امریکا ترجمه : پروین پرتویی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : برآورد و تحلیل تقاضا 2 : سنجش و ارزیابی تأثیرات 3 : نقشه کشی 4 : تجسم بخشی - روش های تحلیل جلد پنجم ار استانداردهای برنامه ریزی و طراحی شهری انجمن شهرسازی امریکا - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر