پیاده راها از مبانی طراحی تا ویژگیهای کار کرد

کد شناسه :10355
پیاده راها از مبانی طراحی تا ویژگیهای کار کرد

پیاده راه ها از مبانی طراحی تا ویژگی های کارکردی تألیف : خشایار کاشانی جو - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : نقش عابران پیاده در احیای فضاهای شهری 2 : مفهوم پیاده راه ، تاریخچه و سیر تکامل آن 3 : اصول برنامه ریزی برای عابران و مکانیابی پیاده راه ها 4 : بررسی ابعاد گوناگون طراحی کالبدی پیاده راه ها 5 : معرفی و ارزیابی برخی نمونه های پیاده راه 6 : کارکردهای گوناگون پیاده راه ها - پیاده راه ها از مبانی طراحی تا ویژگی های کارکردی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر