بازاریابی گردشگری برای شهرها

کد شناسه :10599
بازاریابی گردشگری برای شهرها

بازاریابی گردشگری برای شهرها : با تأکید بر برندگذاری و رویدادهای ویژه برای جذب گردشگران - تألیف : کلب ، بونیتا ام ترجمه : علی موحد ، سالار کهزادی ، پگاه ایزدی - گردشگری - کتاب پرهام - 1 :گردشگری شهری 2 : تئوری بازاریابی و محیط بیرونی 3 : بررسی محصول گردشگری 4 : تحلیل راهبردی 5 : بخش بندی و هدف گذاری گروه های گردشگری بالقوه 6 : رفتار خرید گردشگر 7 : پژوهش های بازاریابی 8 : بسته بندی محصول گردشگری 9 : برندگذاری مقاصد گردشگری 10 : تبلیغات و روابط عمومی 11 : مشوق های فروش ، بازاریابی مستقیم و توسعه وب سایت 12 : تبلیغات تجاری ، بودجه گذاری و همکاری - بازاریابی گردشگری برای شهرها : با تأکید بر برندگذاری و رویدادهای ویژه برای جذب گردشگران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر