برنامه ریزی توسعه گردشگری - رویکرد راهبردی

کد شناسه :12333
برنامه ریزی توسعه گردشگری - رویکرد راهبردی

برنامه ریزی توسعه گردشگری : رویکرد راهبردی تألیف : محمدحسین ایمانی خوشخو ، سعید داغستانی - گردشگری - کتاب پرهام - بخش اول : برنامه ریزی توسعه : تعاریف و نظریه ها : 1 : مفاهیم و ابعاد 2 : نظریه ها بخش دوم : برنامه ریزی راهبردی گردشگری : 3 : مقدمه ای بر برنامه ریزی راهبردی 4 : فرآیند های تدوین راهبردها بخش سوم : پیوست ها : 1 : مروری بر سیر تحول طرحهای توسعه و عمران در سطوح ملی و منطقه ای 2 : برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری استان اصفهان 3 : شرح خدمات مطالعات راهبردی توسعه گردشگری - برنامه ریزی توسعه گردشگری : رویکرد راهبردی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر