ارزيابي اثرات محيط زيستي - جباريان اميري

کد شناسه :10629
ارزيابي اثرات محيط زيستي - جباريان اميري

ارزيابي اثرات محيط زيستي تأليف : بهمن جباريان اميري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مفاهيم و تعريف ها 2 : آستانه ها و استانداردها ، ابعاد آستانه ها در محيط زيست ، فرآيند ارزيابي اثرات محيط زيستي فصل سوم : روش هاي ارزيابي اثرات محيط زيستي فصل چهارم : عدم قاطعيت فصل پنجم : گزينه ها و روش هاي تحليل آن فصل ششم : مشاركت مردمي در ارزيابي اثرات محيط زيستي فصل هفتم : نمونه موردي : ارزيابي محيط زيستي به روش روي هم گذاري نقشه ها - ارزيابي اثرات محيط زيستي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر