برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای جدید - مرصوصی

کد شناسه :13501
برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای جدید - مرصوصی

برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای جدید تألیف : نفیسه مرصوصی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تعاریف و مفاهیم 2 : مجتمع های زیستی پایدار 3 : اصول برنامه ریزی مجتمع های زیستی 4 : فرایند برنامه ریزی مجتمع های زیستی و سیما سازی 5 : مدل های نوین در برنامه ریزی و توسعه شهری و مفاهیم مرتبط با آن ها - برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای جدید - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر