نظريه خميري خاك و الگوسازي

کد شناسه :10703
نظريه خميري خاك و الگوسازي
موجود نیست

كتاب نظريه خميري در خاك و الگوسازي انتشارات دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي ، تأليف اميرالدين صدرنژاد ، عمران ، كتاب پرهام ، تحليل عمومي تنش ، كرنش و تغيير مكان ، رفتار مكانيكي مصالح از ديدگاه مهندسي ، آثار مسير تنش بر مقاومت خاكها ، سطح حالت حدي ، رفتار خاك پيش از گسيختگي ، سطح تعميم يافته حالت حدي ، الگوهاي خميري ، نظريه چندصفحه اي ، پديده خزش و الگوهاي گرانرو ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر