آشنايي با مديريت طرح و مديريت پيمانCM

کد شناسه :10752
آشنايي با مديريت طرح و مديريت پيمانCM

آشنايي با مديريت طرح cm و مديريت پيمان mc تأليف : محمدعلي فرشادفر ، انتشارات نوآور ، پارسيا ، عمران و ساختمان سازي ، طرح هاي عمراني ايران ، شركت هاي ساختماني ، مديريت طرح ها ، كتاب پرهام ، كليات ، مديريت طرح عامل چهارم ، اسناد و مدارك قراردادي مديريت طرح ، مديريت پيمان پيمانكاري ، تضمين انجام تعهدات قرارداد ، تهيه صورت هزينه ها ، نحوه پرداختها و تعليق كار ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها ، نمونه هايي از فرم هاي گزارشگيري ، فرهنگ واژگان تخصصي ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر