آشنایی با مدیریت طرح و مدیریت پیمانCM

کد شناسه :10752
آشنایی با مدیریت طرح و مدیریت پیمانCM

آشنایی با مدیریت طرح cm و مدیریت پیمان mc تألیف : محمدعلی فرشادفر ، انتشارات نوآور ، پارسیا ، عمران و ساختمان سازی ، طرح های عمرانی ایران ، شرکت های ساختمانی ، مدیریت طرح ها ، کتاب پرهام ، کلیات ، مدیریت طرح عامل چهارم ، اسناد و مدارک قراردادی مدیریت طرح ، مدیریت پیمان پیمانکاری ، تضمین انجام تعهدات قرارداد ، تهیه صورت هزینه ها ، نحوه پرداختها و تعلیق کار ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها ، نمونه هایی از فرم های گزارشگیری ، فرهنگ واژگان تخصصی ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر