قراردادهای طرح و ساخت چ3

کد شناسه :8962
قراردادهای طرح و ساخت چ3

قراردادهای طرح و ساخت : EPC - DB -EP- C/T Contracts تألیف : علیرضا میلانی زاده و لیلا دادگری هاشم آباد - عمران - کتاب پرهام - 1 : قرارداد و انواع آن 2 : شرایط اساسی برای صحت قرارداد 3 : روش های اجرای پروژه های پیمانکاری 4 : انواع قراردادهای پیمانکار 5 : قراردادهای طرح و ساخت 6 : طرح و ساخت در ایران و جهان 7 : مشاور کارفرما در قراردادهای EPC 8 : چک لیست قراردادهای EPC 9 : مناقصات قراردادهای طرح و ساخت 10 : فرآیند ارجاع کار 11 : موافقتنامه ، پیوست ها ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرادادهای EPC 12 : موافقتنامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی طرح و ساخت - قراردادهای طرح و ساخت EPC - DB - EP - C/T Contracts - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر