قراردادهای طرح و ساخت چ3

کد شناسه :8962
قراردادهای طرح و ساخت چ3

قراردادهاي طرح و ساخت : EPC - DB -EP- C/T Contracts تأليف : عليرضا ميلاني زاده و ليلا دادگري هاشم آباد - عمران - كتاب پرهام - 1 : قرارداد و انواع آن 2 : شرايط اساسي براي صحت قرارداد 3 : روش هاي اجراي پروژه هاي پيمانكاري 4 : انواع قراردادهاي پيمانكار 5 : قراردادهاي طرح و ساخت 6 : طرح و ساخت در ايران و جهان 7 : مشاور كارفرما در قراردادهاي EPC 8 : چك ليست قراردادهاي EPC 9 : مناقصات قراردادهاي طرح و ساخت 10 : فرآيند ارجاع كار 11 : موافقتنامه ، پيوست ها ، شرايط عمومي و شرايط خصوصي قرادادهاي EPC 12 : موافقتنامه ، شرايط عمومي و شرايط خصوصي طرح و ساخت - قراردادهاي طرح و ساخت EPC - DB - EP - C/T Contracts - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر