شهر و روستا در خاورمیانه

کد شناسه :10803
شهر و روستا در خاورمیانه

شهر و روستا در خاورمیانه ، ایران و مصر در گذار تاریخی به جهانی شدن 1970-1800 تألیف : محمدعلی چایچیان ترجمه : حمیدرضا پارسی ، آرزو افلاطونی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مقایسه ایران و مصر : ملاحظات نظری و روش شناختی 2 : شهر نشینی وابسته در ایران 3 : شهرنشینی وابسته در مصر 4 : مسیرهای متفاوت شهرنشینی وابسته در ایران و مصر 5 : جهانی شدن ، نظم نوین جهان و چسم اندازهای ایران و مصر در منطقه - شهر و روستا در خاورمیانه ، ایران و مصر در گذار تاریخی به جهانی شدن 1970-1800 - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر