حاشیه نشینی شهری

کد شناسه :3992
حاشیه نشینی شهری

حاشیه نشینی شهری تألیف : رسول ربانی خوراسگانی ، محمدباقر علیزاده اقدم - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : شهر و شهرنشینی 2 : حاشیه نشینی 3 : دیدگاه های نظری در حاشیه نشینی 4 : روش شناسی در جامعه شناسی شهری با تأکید بر حاشیه نشینی 5 : علل حاشیه نشینی 6 : حاشیه نشینی در ایران 7 : حاشیه نشینی در جهان 8 : پیامدهای حاشیه نشینی 9 : دیدگاه هایی در زمینه حل مشکل حاشیه نشینان شهری ( راهکارها ) - حاشیه نشینی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر