تصوير ذهني ارزيابانه از شهر

کد شناسه :11087
تصوير ذهني ارزيابانه از شهر

كتاب تصوير ذهني ازيابانه از شهر ، جك ال نستر ، مسعود اسدي محل چالي ، انتشارات آرمانشهر، شهرسازي ، جنبه هاي روانشناسي ، زيباسازي شهري ، بوم شناسي شهري ، جامعه شناسي ، معماري و جامعه ، معماري زيباشناسي ، كتاب پرهام ، تصوير ذهني ارزيابانه از محيط ، اندازه گيري شكل ظاهري شهر ، دو شهر ، عناصر شهر دوست داشتني مهرانگيز، ارزيابي روش كار ، ابعاد ديگر تصوير ذهني ارزيابانه ، شكل دهي به تصوير ذهني ارزيابانه ، تصوير ذهني ارزيابانه از شهر ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر