توسعه ترکیبی کاربری های شهری - از نظریه تا اجرا

کد شناسه :12072
توسعه ترکیبی کاربری های شهری - از نظریه تا اجرا

توسعه ترکیبی کاربری های شهری : از نظریه تا اجرا تألیف : محمد سلیمانی ، رسول فرجام ، احمد زنگانه - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : زمینه های ظهور پارادایم های جدید در برنامه ریزی و توسعه شهری 2 : روندها و گرایش های شکل گیری دیدگاه های نو در توسعه شهری 3 : توسعه ترکیبی کاربری های شهری ، مفاهیم و نظریه ها 4 : توسعه ترکیبی کاربری ها در اجرا 5 : آموزه های نظری و چالش های تجربی پیش روی توسعه ترکیبی کاربری های شهری 6 : برخی تجارب جهانی توسعه ترکیبی کاربری های شهری - توسعه کاربری های شهری : از نظریه تا اجرا - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر