تصویر ذهنی ارزیابانه از شهر

کد شناسه :11087
تصویر ذهنی ارزیابانه از شهر

کتاب تصویر ذهنی ازیابانه از شهر ، جک ال نستر ، مسعود اسدی محل چالی ، انتشارات آرمانشهر، شهرسازی ، جنبه های روانشناسی ، زیباسازی شهری ، بوم شناسی شهری ، جامعه شناسی ، معماری و جامعه ، معماری زیباشناسی ، کتاب پرهام ، تصویر ذهنی ارزیابانه از محیط ، اندازه گیری شکل ظاهری شهر ، دو شهر ، عناصر شهر دوست داشتنی مهرانگیز، ارزیابی روش کار ، ابعاد دیگر تصویر ذهنی ارزیابانه ، شکل دهی به تصویر ذهنی ارزیابانه ، تصویر ذهنی ارزیابانه از شهر ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر