توسعه گردشگری در جمهوری اسلامی ایران

کد شناسه :11196
توسعه گردشگری در جمهوری اسلامی ایران

توسعه گردشگری درجمهوری اسلامی ایران چالش ها و راهکارها تآلیف : علی رحیم پور - گردشگری - کتاب پرهام - 1 : برنامه ها و منابع توسعه گردشگری 2 : بررسی وضعیت موجود موانع و محدودیتهای عمومی توسعه صنعت گردشگری کشور 3 : موانع و محدودیتهای اختصاصی صنعت گردشگری کشور موانع و محدودیتهای سرمایه گذاری گردشگری 4 : پیشنهادات اجرایی برای توسعه سرمایه گذاری گردشگری در جمهوری اسلامی ایران 5 : مصوبات پیشنهادی 6 : تحلیل صنعت گردشگری جهان ، بازارهای آینده و جایگاه ایران - توسعه گردشگری در جمهوری اسلامی ایران چالش ها و راهکارها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر