بررسي سير تحول اسكان غير رسمي با تاكيد بر ايران

کد شناسه :11202
بررسي سير تحول اسكان غير رسمي با تاكيد بر ايران

بررسي سير تحول اسكان غيررسمي با تأكيد بر ايران تأليف : پروانه شاه حسيني - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : كليات 2 : عوامل تكويني و شكل دهنده اسكان غيررسمي 3 : فرايند شكل گيري اسكان غير رسمي 4 : برنامه ها و راه حل هاي دولتي براي رفع مشكل كم درآمدها 5 : وضعيت اسكان غير رسمي در منطقه شهري تهران - بررسي سير تحول اسكان غير رسمي با تأكيد بر ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر