وضعیت پسامدرنیته

کد شناسه :11204
وضعیت پسامدرنیته

وضعیت پسامدرنیته تحقیق در خاستگاه تحول فرهنگی تألیف : دیوید هاروی ترجمه : عارف اقوامی مقدم - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : گذار از مدرنیسم به پسامدرنیته در فرهنگ معاصر 2 : دگرگونی سیاسی - اقتصادی سرمایه داری اواخر قرن بیستم 3 : تجربه فضا و زمان 4 : وضعیت پسامدرنیته - تحقیق در خاستگاه تحول فرهنگی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر