اصول و مفاهيم اساسي برنامه ريزي درسي

کد شناسه :11210
اصول و مفاهيم اساسي برنامه ريزي درسي
موجود نیست

اصول و مفاهيم اساسي برنامه ريزي درسي تأليف : كوروش فتحي واجارگاه - كتاب پرهام - مديريت - 1 : مفهوم و حدود برنامه درسي 2 : سطوح و انواع برنامه درسي 3 : نظريه هاي برنامه درسي 4 : الگوهاي برنامه ريزي درسي 5 : طراحي برنامه درسي 6 : نيازسنجي و تدوين هدف 7 : انتخاب محتوا 8 : انتخاب فعاليت هاي يادگيري 9 : روش تدريس 10 : اجراي برنامه درسي 11 : ارزشيابي برنامه درسي 12 : طراحي و تدوين كتاب درسي 13 : تحليل محتوا - اصول و مفاهيم اساسي برنامه ريزي درسي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر