ارزیابی طرح مسکن مهر

کد شناسه :11254
ارزیابی طرح مسکن مهر

ارزیابی طرح مسکن مهر تألیف : وزارت راه و شهرسازی - شهرسازی - کتاب پرهام - بخش اول : کلیات طرح مسکن مهر 1 : مبانی نظری و دستاوردهای جهانی برای تأمین مسکن گروه های کم درآمد 2 : مبانی نظری و اهداف طرح مسکن مهر 3 : ارزیابی اقتصادی طرح مسکن مهر 4 : ارزیابی برنامه ریزی فضایی طرح مسکن مهر 5 : ارزیابی وضعیت تأمین فضاهای مورد نیاز در طرح مسکن مهر 6 : بررسی پیامدهای اجتماعی فرهنگی طرح مسکن مهر بخش دوم : مطالعه موردی 7 : ارزیابی اقتصادی مجموعه های پرند ، مهرگان و پردیسان 8 : ارزیابی برنامه ریزی فضایی مجموعه های پرند ، مهرگان و پردیسان بخش سوم : چشم انداز طرح مسکن مهر و راهکارهای پیشنهادی 9 : راهکارهای کلی پیشنهادی برای اصلاح طرح - ارزیابی طرح مسکن مهر - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر