درسنامه جامع آزمون طراحی معماری نظام مهندسی - قربان نژاد

کد شناسه :11326
درسنامه جامع آزمون طراحی معماری نظام مهندسی - قربان نژاد

درسنامه جامع آزمون طراحی معماری نظام مهندسی به همراه پاسخنامه تشریحی سال های 91 تا 98 تألیف : جواد رحمانی ، انسیه قربان نژاد - نظام مهندسی - کتاب پرهام - 1 : معرفی آزمون طراحی 2 : تعاریف 3 : گروه بندی و ارتفاع مجاز ساختمان 4 : ضوابط توصیفی و عمومی ساختمان 5 : ضوابط ورودی های ساختمان 6 : فضاهای مشاع ساختمان 7 : ضوابط اختصاصی انواع فضاها 8 : موارد و نکات ترسیمی جهت رعایت در آزمون 9 : چک لیست طراحی 10 : چک لیست ترسیمی - درسنامه جامع آزمون طراحی معماری نظام مهندسی به همراه پاسخنامه تشریحی سال های 91 تا 98 - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر